• -20%
Inaba Storage House NXN-20S Full Shed
 • Inaba Storage House NXN-20S Full Shed
 • Inaba Storage House NXN-20S Full Shed
 • Inaba Storage House NXN-20S Full Shed
 • Inaba Storage House NXN-20S Full Shed
 • Inaba Storage House NXN-20S Full Shed
 • Inaba Storage House NXN-20S Full Shed
 • Inaba Storage House NXN-20S Full Shed
 • Inaba Storage House NXN-20S Full Shed
 • Inaba Storage House NXN-20S Full Shed
 • Inaba Storage House NXN-20S Full Shed
 • Inaba Storage House NXN-20S Full Shed
 • Inaba Storage House NXN-20S Full Shed
 • Inaba Storage House NXN-20S Full Shed
 • Inaba Storage House NXN-20S Full Shed
 • Inaba Storage House NXN-20S Full Shed
 • Inaba Storage House NXN-20S Full Shed

Inaba Storage House NXN-20S Full Shed

$21,300
$17,040 - 20%
顏色
 • PG
 • LG
 • FW
 • Fine Silver (FS)
數量

*日本入口
*INABA(
稻葉牌)產品採用優質鋼材
*
經電鍍後防水防鏽加上無罅隙設計亦能防塵
*
有透氣位負重量較大
*170KG

 • 安全條款 安全條款
 • 送貨條款 送貨條款
 • 退貨條款 退貨條款
NXN-20S(FS)